Utbildningsföretaget där både människor och företag växer.

Välkommen till oss på Jobb Lärande!Jobb Lärande bedriver utbildning för ungdomar och vuxna. Vi utbildar människor så att deras tilltro till sin egen förmåga och utveckling stärks samt att deras möjligheter och alternativ i livet ökar.

Med flexibla utbildningsmöjligheter, anpassade till moderna kunskapsbehov i ett föränderligt samhälle, ser vi till att du har vad som krävs för att uppnå dina mål.

Vår ambition är att utbilda personer som blir attraktiva på arbetsmarknaden och
som därmed kan öka effektiviteten och konkurrenskraften hos sina arbetsgivare.

Gemensamt för Jobb Lärandes utbildningar är den arbetsrelaterade pedagogiken som
grundar sig på aktiv inlärning med stor medverkan från elever och deltagare.
Genom att praktisera kunskaperna redan under inlärningen får du direkta resultat –
både personligen och i företaget. Att leverera utbildningar med verklig genomslagskraft
ser vi som ett självklart mål för din investering hos oss.

Vi skapar utbildningar med drivkraft, din personliga arbetsmarknadsutbildning som matchar morgondagens krav på arbetsmarknaden.